Poznámky k některým motivům
z filmů Františka VláčilaDraví ptáci
Velmi častým motivem jsou u Vláčila draví ptáci. Nejčastěji (ale ne vždy) je zobrazoval v letu, tedy „na číhané“, při lovu, v záběru, který v daném místě filmu evokoval blížící se nebezpečí či ohrožení. Jako symbol je to možná banální, nicméně jednoduché a sdělné. V některých filmech plní draví ptáci jakoby roli rekvizity spjaté s dobou a prostředím (středověk), ale i v takových případech jsou ve zřetelném spojení s postavami, jimž je ve filmu „přisouzena“ role lovce či pronásledovatele. Specifickou připomínkou tohoto motivu pak je jeden moment ve filmu DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ.


PRONÁSLEDOVÁNÍ
První záběr na vyrušeného dravce vidíme po výstřelu, jímž pronásledovaný záškodník zabije koně pod pohraničníkem a ihned uteče. Poté je nastřižen záběr v němž dravec odlétá. – V následující scéně, při stopování prchajícího, se oba pohraničníci náhle zahledí na nebe, v dalším záběru pak vidíme dravce, jak usedl na suché větve v jejich blízkosti. V příběhu potom mladý pohraničník umírá…
MARKETA LAZAROVÁ
Kroužícího dravce vidíme v prvních záběrech filmu, předcházejících přepadení povozu. (K tomu též viz samostatný článek.) Následně je pak vidět Mikoláš číhající v křoví s dravcem na paži. Ve filmu jsou dravci vidět ještě několikrát, vždy výhradně v lapkovské rodině Kozlíků, kde o ně pečuje právě Mikoláš. Dodejme, že ve scénáři nerealizovaného Královského obrazu měl být ústřední dominantou královské síně vysoký sloup, na němž seděla velká káně.
ÚDOLÍ VČEL
Ve Vláčilových poznámkách ke scénáři měl být v okamžiku vyhlášení pronásledování uprchlého Rotgiera vidět záběr na věž křižáckého hradu, z níž vylétá jestřáb. Ve filmu to ale Vláčil změnil na záběr věže s trubačem. – Dravci jsou dále vidět ve scéně se slepou dívkou, v záběru společně s Arminem hledajícím Ondřeje. – V pracovní verzi scénáře byla scéna Ondřejova sokolničení, což později Vláčil změnil na štvaní srny, lépe vyhovující dramaturgii.
SIRIUS
Nad strání, na níž si malý František v úvodní scéně hraje se svým psem Siriem, krouží dravý pták. V závěru nechá chlapec na tomtéž místě psa zastřelit.
DÝM BRAMBOROVÉ NATĚ
Trošku výjimka z načrtnuté významové linie, ale zmínku si zaslouží. Když se při návštěvě kachní farmy Meluzin zeptá: „Proč tu máte tolik sítí?“, dostane se mu odpovědi: „To je proti dravcům.“
STÍNY HORKÉHO LÉTA
V úvodu filmu krouží nad statkem dravec, který vyplaší slepice. Ondřej ho vzápětí zastřelí a velké pero z křídla ptáka poté zastrčí malému Lukášovi do vlasů. Ten později vzrušeně popisuje sestřelení dravce spolužačce a otcovu střelbu si vybaví i ve chvíli, kdy musí posluhovat vojákům, kteří obsadili jejich statek. – V jedné z dalších scén je také vidět banderovec, jak přes miřidla samopalu sleduje na dvoře hejno slepic, stejně jako dravec na začátku filmu.
STÍN KAPRADINY
Dva psanci spočinou na okraji lesa, kde nad nimi krouží dravý pták. Jejich útěk směřuje k nevyhnutelné zkáze…

[na Nostalghia.cz publikováno 6. 5. 2020]* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]