Oběť  [DVD, Zóna-Aerofilms 2008] [jiná DVD s filmem]
Zrcadlo
[zadní strana obalu]
Oběť
(Offret)
Zóna-Aerofilms (2008)
2 DVD
Region 2

Disk 1
Oběť
(Offret/Sacrificatio, 1986), 143'
Režie: Andrej Tarkovskij
PAL čb/br., 1.61:1 (letterbox)
švédsky (DD 2.0), české titulky

Bonusy: textové biografie (A. Tarkovskij, S. Nykvist, E. Josephson, S. Fleetwoodová, S. Wollter, A. Edwall).

Disk 2
Režie Andrej Tarkovskij
(Regi: Andrej Tarkovskij/Directed by Andrei Tarkovsky, 1988), 97'
Režie: Michal Leszczylowski
PAL, barevně, 1.33:1
švédsky (DD 2.0), české titulky

Sätta ljus
(Sätta ljus, 1988), 47'
Režie: Kerstin Eriksdotter
PAL, barevně, 1.33:1
švédsky (DD 2.0), české titulky

Související odkazy:
 + recenze britského disku
 + recenze švédského disku
 + srovnání britského a švédského disku

 externí linky:
 + Zóna - objednávka
 + DVDBeaver
Další, již pátý Tarkovského titul na českém DVD, lze do jisté míry považovat za premiéru. Nejde jen o premiéru konkrétního titulu, kterým je poslední Tarkovského film Oběť, ale tento dvojdisk vznikal poprvé kompletně v Čechách. Všechna předchozí DVD vznikla vlastně počeštěním zahraničního vydání, protože licenční politika to jinak neumožňovala. V případě Oběti měl český vydavatel volné ruce - ze švédské strany obdržel mastery všech filmů a jejich zpracování už bylo ryze v jeho kompetenci. Chceme-li tedy hovořit o plnohodnotné tuzemské edici Tarkovského filmu, je jí v případě Tarkovského filmů právě až Oběť. Detaily o dvoudisku naleznete i na stránkách vydavatele Zóna, kde je možné si jej objednat několika již osvědčenými způsoby.
Z posledního Tarkovského filmu na mne vždy dýchal tak trochu strach. Z Oběti mne vždy trošku mrazí. Ne snad ani tak díky obsahu, i když i ten se po velkou část stopáže nese v temnějších tónech, ale hlavně díky provedení, jaké Tarkovskij ve ztvárnění námětu předvedl. Ve formálním smyslu považuji Oběť za dokonalý film, v němž do sebe všechno zapadá: režie, herci, scénář, dramaturgie - vše jede vpřed precizně nastavenou rychlostí jako dobře namazaný stroj. Myslím, že Oběť se jako jeden z mála filmů může pyšnit dokonalým zvládnutím filmového prostoru, vše je zde promyšlené, každý pohyb, každý detail jsou vycizelované, skoro se chce věřit, že do jediné možné varianty a vše přitom působí přirozeně, zcela realisticky a věrně. Pokud Tarkovskij sochal své filmy z času, je v tomto směru Oběť technicky jeho nejdokonalejším výtvorem.

Poměřovat velikost filmů pouze jejich technickým zvládnutím je ale samozřejmě nesmysl. Před více než pěti lety jsem v recenzi britského DVD s Obětí napsal mj. toto: Oběť je Tarkovského výsostně niterným dílem, které má možná nejspirituálnější rozměr ze všech jeho filmů. Všechny důležité a typické motivy a symbolika (voda, oheň, dům, dítě, blázen-anděl, osobní oběť, mystické splynutí, ikony, vítr, žena vykupitelka, mlčení, sen...), které použil ve svých předchozích filmech jsou zde koncentrovaně užity k tlumočení jedné jediné myšlenky. Jakoby měla tato jejich intenzita a síla dát najevo význam, jaký svému dílu - nebo spíše jeho poselství - autor přikládal. Oběť se ocitla na konci Tarkovského tvůrčí i životní pouti jistě zejména díky osudové nemoci, ale s odstupem času si lze ztěží představit jiné dílo, kterým by Tarkovskij svou martyrologii mohl uzavřít. I po letech zjišťuji, že víc k samotnému filmu asi dodat nedokážu.

Český dvojdisk přináší film v podobě, která se příliš neliší od těch nejrozšířenějších edic. Britský dvojdisk z roku 2002 (Artificial Eye) i švédský dvojdisk z roku 2004 (SFI) byly údajně založeny na stejném přepisu jako české vydání (není to tak úplně pravda, britský disk má anamorfní obraz). V recenzích britského i švédského vydání jsem se ale přece jen přiklonil na stranu švédské edice, jejíž zpracování vnímám jako o něco lepší. Jak je názorně vidět ze srovnání britského a švédského disku, severský vydavatel zpracoval obraz jako mnohem prosvícenější a ostřejší. Tuto ztrátu nesmaže britský disk ani tím, že jeho přepis je (z nějakého záhadného důvodu) anamorfní. Český disk vychází ze srovnání s oběma dříve vydanými nosiči více než se ctí. Obraz je téměř identický se švédským vydáním, zdá se mi ale proti švédskému "kolegovi" zřetelnější v rozlišení detailů. Nevím nakolik to může být fakt a nakolik jen pocit (a věřte mi, že se nesnažím takto disk "nenápadně" více prodat), ale obraz českého DVD mi připadá velmi dobrý a z existujících edic filmu jej řadím mezi ty nejlepší. Samozřejmě s vědomím omezení, která poskytnutý master má: jde o více než 3 roky starý letterbox a upřímně řečeno bych si po současných zkušenostech s přepisy podobných snímků dokázal představit ještě minimálně o chloupek kvalitnější přepis, založený na HD technologii, která by např. více eliminovala mírný obrazový šum v temných záběrech (přítomný na všech edicích, které mám k dispozici). Směrem k českému vydavateli i authoringovému studiu ale musím vyseknout jen poklonu.

Originální zvuk je v DD 2.0, vnímám ho jako bezproblémový. Film je rozdělený na 18 tracků, přístupných z animovaného menu. Pro české titulky byl použit překlad, který pro uvedení Oběti v našich kinech v 80. letech vytvořil Ivo Železný. Ten také tento svůj překlad pro DVD znovu přehlédl a na některých místech nově upravil a doplnil. Technicky jsou titulky na DVD uloženy ve dvou sadách - jedné pro televizory s obrazovkou 4:3 a druhé pro televizory 16:9, to proto, aby si mohli jejich uživatelé letterboxový obraz vyzoomovat na plný rozměr obrazovky. Jako bonusy jsou na disku s filmem textové biografie hlavních tvůrců a hereckých představitelů (A. Tarkovskij, S. Nykvist, E. Josephson, S. Fleetwodová, S. Wollter, A. Edwall), doplněné o jejich krátké citáty v nichž se vyjadřují k práci s Tarkovským. Trošku neohrabané je, že menu neobsahuje ještě "vnitřní" navigaci mezi jednotlivými jmény, ale biografie zase nejsou tak dlouhé, a prolistování tohoto celého textového submenu na požadované jméno tolik času nezabere. Kdo byl u disků z řady Netuctové filmy zvyklý na pravidelné intro z obrazů krajin na počátku každého disku (kromě disků od Ruscica), dočká se ho tentokrát v redukované podobě: na hudební motiv z filmu se prolnou loga vydavatelů a hned naskočí hlavní menu.

Druhý disk obsahuje dva dokumenty, vztahující se k natáčení Oběti. Prvním je celkem všeobecně známý celovečerní dokument Michala Leszczylowského Režie Andrej Tarkovskij, jehož podstatná část vznikla během natáčení. Leszczylowski ale nechtěl udělat jen dokument o natáčení celovečerního filmu. Snažil se proniknout i do Tarkovského tvůrčí metody, analyzuje jeho režijní postupy, srovnává je s teoretickými úvahami, které Tarkovskij formuloval v knize Zapečetěný čas nebo v dokumentech Donatelly Baglivové (z nichž použil do svého dokumentu některé ukázky). Leszczylowského postup tedy daleko spíš připomíná přednášku: po seznámení s teoretickým postulátem následuje střih na jeho realizaci při natáčení Oběti. Do důsledků jsem si to uvědomil až při několikátém shlédnutí filmu - Leszczylowski neseřadil za sebe jen tak nějak záběry z natáčení a neproložil je jen tak nějak jinými záznamy. Vše zde má své místo, svůj význam, autor se snaží skutečně jít "po stopách" Tarkovského myšlení, po stopách jeho záměru, přesněji řečeno po stopách zrodu výsledného díla. Dokument odvysílala v 90. letech i Česká televize, která ho uvedla s ustřiženými závěrečnými titulky, obsahujícími mj. i dedikaci. Na DVD je vše samozřejmě přítomné, narazil jsem ale na jednu drobnou odlišnost českého a švédského vydání oproti britskému disku - na něm je do úvodního i závěrečného záběru dokumentu (v obou případech záběru na suchý strom převzatého z Oběti) prolnut anglický titulek s citátem z knihy Kazatel (viz níže). Verze dokumentu na českém ani švédském DVD tyto citace nemá (ve verzi vysílané v ČT chybí titulek v obrazu, citace jsou ale čtené v českém komentáři). A protože dokument na britském disku má i odlišnou zvukovou stopu (anglický komentář), vypadá to, že jde o nějakou "mezinárodní" poangličtěnou verzi, vytvořenou mimo Švédsko. (Verze na českém DVD má švédský komentář, kontaktní zvuk je švédský a ruský, vše je doplněno českými titulky.)


Dva citáty z knihy Kazatel, které jsou ve verzi dokumentu Režie Andrej Tarkovskij
na britském DVD (Artificial Eye 2002). Ve verzi na českém a švédském disku
tyto citáty v obraze chybí.
    "Nelze podržet v paměti věci minulé;
    a ani budoucí, které nastanou,
    nezůstanou v paměti těch, kteří budou potom..."
    (Kaz 1; 14)

    "Všechno má určenou chvíli
    a veškeré dění pod nebem svůj čas:
    Je čas rození i čas umírání,
    čas sázet i čas trhat;
    je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat...
    (Kaz 3; 1-2, 5)


Druhým dokumentem je snímek Sätta ljus od Kerstin Eriksdotterové, která pracovala na Oběti jako asistentka režie. V tomto případě jde o miniportrét kameramana Svena Nykvista, resp. o zachycení jeho pohledu na svou tvorbu, zejména v souvislosti s prací se světlem. Nykvist zde přibližuje své vidění role kameramana, zpovídá se z toho, jak přistupuje k úkolům - překvapením asi bude, že ani ne tak technicky, jako skrze pochopení ducha scénáře. Sám se v dokumentu přiznává k tomu, že mu trvalo velmi dlouho než pochopil, že lepší než proměřovat světelné podmínky scény všemožnými způsoby je vnímat ji skrze ducha scénáře a řídit se vlastním citem. I to je možná jeden ze znaků kameramanů-mistrů. Jinak se připravte na to, že vám dokument trošku vezme iluze, protože je v něm jasně vidět, jakými triky dosáhli filmaři některých efektů. Mj. je zde odhaleno co jsou ve filmu kulisy (např. obrazy krajiny za okny domu) a co skutečnost.

Obrazová kvalita dokumentu je limitovaná zdrojem, na němž se zachoval - videopáskou. Přesto se mi zdá uspokojivá a nemá vliv na nerušené vnímání filmu. I zde jsou samozřejmě doplněné české titulky, které kupodivu neodhalují překlad originálního švédského titulu (přibližně by šel přeložit jako Nasvícení). Pravdou ovšem je, že i zahraniční zdroje ponechávají titul v původním nepřeloženém tvaru. Na DVD zatím Sätta ljus vyšel pouze ve Španělsku (španělský box obsahuje jako doposud jediný navíc také další dokument Bygga bilder, portrét architektky Oběti Anny Aspové), jeho české vydání je tedy v tomto směru tak trochu průkopnický čin, mj. i proto, že možnost ho vidět měl u nás málokdo.

Dvojdisk s Obětí vnímám v kolekci DVD s Tarkovského filmy jako výlučný. Díky filmu samotnému, díky bohatému a kvalitnímu obsahu i jeho kompletní české provenienci. A samozřejmě i díky jeho provedení. Těm, kdo si dvojdisk objednali by měl být vypraven 7. února, o den později by měl být i v pultovém prodeji. Jakousi podivnou náhodou je, že právě v tento den, kdy Petr Soukup poveze všechny objednané disky na poštu k rozeslání objednatelům, v roce 1997 zemřel herec Allan Edwall, představitel anděla-pošťáka Otty. (Jen doufám, že Petr nepoveze objednané disky na poštu taky na kole :-))... A ve stejný den před 22 lety (1986) si už těžce nemocný Tarkovskij poznamenal do svého deníku: "Bez víry je člověk v každém okamžiku schopen odmítnout to, ve jménu čeho žil, a začít nový život ve jménu toho, co předtím proklínal." (Tolstoj)


[zpracoval Petr Gajdošík. Na Nostalghia.cz publikováno 25. ledna 2008]
(poslední update: 28. ledna 2008)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+