Andrej Rublev - chronologie vzniku filmu
Andrej Rublev (1966)
Související odkazy:
 + detaily k filmu
 + Rublev vs. Rublev

 + stenozáznam z porady...
 + anonymní kritika filmu
 + Neberte nám Rubleva

 + rozdílné verze filmu
 + film na VHS/DVD
 + Fotogalerie

Několik let trvající zápas o vznik, podobu a uvedení filmu Andrej Rublev vnesl do často citovaných faktografických údajů (dokončení, uvedení, několikeré premiéry ap.) řadu zmatků. Níže publikovaná chronologie vzniku filmu se pokouší alespoň částečně přiblížit sled událostí vedoucích od prvních záměrů realizace až k dokončení první schválené kopie. Tento "itinerář" ovšem nezachycuje celé následující několikaleté martýrium, podstoupené nejen pro uvedení filmu, ale i pro jeho definitivní podobu, někdy dokonce i pro jeho holou existenci. Česká překlad byl pořízen podle knihy P. D. Volkovové Arsenij i Andrej Tarkovskije, která vyšla v letošním roce v Moskvě (viz anotace).


1962
23. ledna
Posouzení záměru.

2. února
Podepsána smlouva o scénáři.

29. prosince
Odevzdána první verze literárního scénáře.

1963
18. ledna
Po obdržení posudků M. Alpatova, N. Syčeva a jiných bylo svoláno jednání. Objem scénáře byl ohromný - 259 stran. Autorům bylo doporučeno jeho zkrácení.

23. dubna
Posouzení druhé varianty scénáře. V plánu 6. tvůrčí skupiny (kam Tarkovskij přešel v roce 1963) byla tato varianta určena jako základ režisérského scénáře s tím, že "doporučené úpravy mají být vneseny do režisérského scénáře". Vedení tvůrčí skupiny bylo nařízeno, aby byl scénář představen na jednání Výboru tak, aby jeho realizace mohla být zařazena do plánu studia na léta 1963-1964.

9. srpna
Předána třetí varianta literárního scénáře.

10. a 20. října
Ke scénáři byly dodány odborné posudky historiků V. Pašuto [později v titulcíh filmu jako historický poradce - pozn. překl.] a L. V. Čerepnina.

23. prosince
Poslední jednání uměleckého vedení studia nad literárním scénářem.

1964
24. dubna
Rozhodnutím výboru byl film zařazen do plánu studia na rok 1965.

1. května
Podepsán příkaz k zahájení režisérských prací na filmu od 26. května.

1964-66
V tomto dlouhém období probíhaly technické přípravy, natáčení a střih filmu. Podle vzpomínky produkční Tamary Ogorodnikovové byly prvními natáčecími dny 14.-15. duben 1965, kdy se mezi Vladimirem a Suzdalem natáčelo hloubení zvonové jámy.


1966
29. července
Film dokončen.

25. srpna
Film předveden Výboru, který požaduje provést střihové úpravy.

2. září
Jednání širšího kolegia Výboru studia po provedení požadovaných střihových úprav. Tarkovskému byly předloženy další požadované úpravy, které mají film "osvobodit od přebytečných záběrů a příliš naturalistických epizod a zkrátit metráž filmu". K 1. říjnu byly požadované úpravy provedeny.

26. října
Jednání širšího kolegia Výboru studia. Nové námitky související s "krutými" detaily.

27. října
Tarkovskij píše dopis A. V. Romanovovi [ředitel Goskina - pozn. překl.] o nových úpravách filmu. Na dopisu poznámka od A. V. Romanova: "Přečteno, po ujištění o provedení úprav je možné film schválit."Výše uvedený soupis ukazuje, že z Mosfilmu byl v roce 1966 po úpravách a odstranění "krutých" epizod vypraven film jako vhodný ke SCHVÁLENÍ. Ze záznamů není sice zřejmé, o jaký sestřih se jednalo, ale protože verze filmu, dnes známá jako "autorský sestřih" (Director´s Cut) byla uvedena v Cannes 1969, lze se téměř s jistotou domnívat, že výše zmiňovaná verze (viz výše záznam z 27. října), kterou vedení studia předložilo ke schválení, je tou, kterou dnes známe jako "autorský sestřih". Z toho by také plynulo, že ještě před ní, při prvním předvedení filmu vedení studia 25. srpna 1966 (viz výše) byla Tarkovským prezentována ještě o něco delší a patrně i naturalističtější verze.
K této problematice srovnej též stenografický záznam z uměleckého sovětu filmového studia z roku 1967 a nebo překlad anonymního dopisu k filmu Andrej Rublev.


[Přeložil Petr Gajdošík. Přeloženo podle P. D. Volkovová: Arsenij i Andrej Tarkovskije, Zebra E, Moskva 2004, s. 279-280.
Na Nostalghia.cz publikováno 24. července 2004]
(poslední update: 24. července 2004)    
TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+