MARKETA LAZAROVÁ
střihová úprava kapitoly Rajská sonáta


Díky přičinění několika lidí přináším zajímavý postřeh, související se sekvencí ve filmu MARKETA LAZAROVÁ, která ve scénáři nese název Rajská sonáta. Jedná se o pasáž incestního milostného aktu mezi Adamem a jeho sestrou Alexandrou u starého obětního stromu. Z porovnání této sekvence na již před lety vydané videokazetě VHS (potažmo i nahrávce z TV, což je stejný záznam), dále na betamasteru pro výrobu DVD a na nově vydaném britském DVD (Second Run 2007, viz recenze) jasně vysvítá, že na britském DVD se tato pasáž od všech předchozích případů liší v malém, ale v důležitém detailu - byla z ní odstraněna velká část jednoho záběru a místo ní do něj byly vpašovány dva jiné záběry, které v originálním ani v žádném jiném sestřihu na tomto místě nejsou. Podrobnější popis přináším na níže umístěných obrazových ukázkách.


VHS
(Biografia Barrandov 1996)


recenze VHS

(stejná střihová verze
byla uvedena v kinech i v TV)

Betamaster
(Bonton)(poskytnuto pro výrobu britského DVD)
DVD
(Second Run 2007)


recenze DVDZáběr číhající zmije, která se po chvíli začne plazit směrem ke kameře je ve všech případech stejný.


Následující záběr z incestu Adama a Alexandry. Během milostného aktu Adama uštkne zmije,
což v záběru není vidět, ale je to divákovi sděleno skrze asociaci předchozího záběru hada
a Adamova cuknutí, po němž se zvedne z trávy. I v tomto případě je záběr ve všech verzích stejný.


Krátký detail Alexandry, která se zvedá z trávy a ohlíží se, co se stalo. Záběr je ve všech verzích totožný.


Dlouhý záběr, kamera pomalu v detailu sleduje Adamovu ruku s dýkou, postupně se z rukojeti
sveze na čepel a pak na zmiji, ležící na kusu klády. Stále ve stejném záběru pak dýka propíchne
tělo zmije, která se svírá ve smrtelné křeči. Na britském DVD (sloupec vpravo) je tento záběr
přítomen pouze ve své úvodní fázi a těsně před tím, než kamera sklouzne na hrot dýky a zmiji
ležící na kládě je ustřižen. Uprázdněný prostor několika vteřin, v nichž je původně vidět
jak dýka probodne hada bylo ale nutné vyplnit jiným záběrem (záběry), protože k obrazu
neustále zní hudební stopa, jíž ustřižením obrazu nešlo přerušit. Pro novou „výplň“ byly na
DVD zvoleny dva „neutrální“ statické záběry na strom (viz dvě ukázky vpravo níže). Celá
upravená sekvence tak ztratila logickou vazbu záběrů i určitý symbolický kontext.


Následující detail na Alexandru, jak se snaží ošetřit hadí uštknutí v Adamově paži, už je opět ve všech verzích stejný.
Myslím, že nebudu sám, koho by velmi zajímalo, jak je možné, že se taková úprava mohla realizovat. Její pravý oficiální důvod neznám, vyjádření několika oslovených osob, spojených s výrobou britského DVD jsem zatím nedostal. Zatím to tedy na mne dělá dojem, že důvodem může být snaha o „politickou korektnost“ směrem k ochráncům zvířat, protože detail probodené zmije je in natura, nejde o žádný trik, k němuž by v podobném záběru bylo asi nutné přistoupit, pokud by se film natáčel dnes. Otázkou ovšem je, má-li kdokoli právo měnit tímto způsobem jednou provždy danou podobu uměleckého díla. V případě odstraněné části se totiž nejedná jen o nějakou manýru režiséra. Celá sekvence (ale přeneseně to platí i o celém filmu), všechny záběry, jsou organicky provázány, mají i hlubší významy a výklady a výše popsaný zásah tuto stavbu zbortil. Rovněž by mě zajímalo, zda-li vydavatel takovouto úpravu konzultoval s tím, od koho film zakoupil.

[na Nostalghia.cz publikováno s přispěním Jana Dohnala a Luďka Hudce
21. 3. 2008]UPDATE 17. 4. 2008: Na diskusním fóru k diskům společnosti Second Run se objevilo konečně první oficiální vyjádření ke střihové úpravě pasáže Rajská sonáta, o níž jsem referoval 21. března (viz výše). Pan J. L. Green z British Board of Film Classification (BBFC), nevládní instituce, která v Británii provádí klasifikaci filmů a jejich certifikaci pro shodu s britským zákonodárstvím, ve svém vyjádření uvedl, že inkriminovaný záběr byl pořízen s jasným záměrem zvíře (hada) zabít a že navíc ukazuje marnou snahu hada se bránit. Podle britské legislativy se tedy jedná o nepřiměřené zobrazování utrpení zvířat a taková scéna nesmí být v distribuovaném titulu obsažena. Pro podrobnosti odkazuji na celý text jeho vyjádření (anglicky).

UPDATE 6. 5. 2010: Francouzské vydání MARKETY LAZAROVÉ na DVD (Malavida) obsahuje sekvenci Rajská sonáta v původní, neupravené (necenzurované) podobě. Více viz recenze disku.


* * *
TOPlist


© 2005-2022 Nostalghia.cz
© 2005-2022 Petr Gajdošík

[Facebook] [Twitter]