Bibliografie [knihy o AT] [články o AT]
Jiné bibliografie:
[Ruské bibliografie časopisu Kinograf]
+ Kinograf No. 2, 1996, s. 30-69. [ 17MB ]
+ Kinograf No. 15, 2004, s. 22-64. [ 52MB ]
[Nostalghia.com]
+ knihy
+ časopisy
+ o filmech
+ Kusmierczykova bibliografie
+ Korolewiczova bibliografie

+ skeny originálních ruských článků

[University of Pittsburgh]
+ Russian and Soviet Cinema
+ Andrey Tarkovsky
[ruská bibliografie na Artcon.ru]
[Tarkovsky - Movie community]
[Ústav slavistických a východoevropských studií]
+ v tematickém členění heslo Tarkovskij
[Španělská výběrová bibliografie]
Andrej Tarkovskij jako autor

České a slovenské překlady:

Soupis všech zjištěných českých a slovenských překladů textů Andreje Tarkovského je rozdělen do oddílů: filmové scénáře a předlohy, filmově teoretické texty, eseje a přednášky, rozhovory, deníky a korespondence. Pokud byl text přeložen či publikován vícekrát, uvádím nejstarší publikovaný překlad, resp. nejúplnější, a pod ním odkazuji na další vydání nebo verze.


Tarkovskij, Andrej
Krása je symbolem pravdy
Camera obscura, Příbram 2005, 456 s.
ISBN 80-903678-0-1
Soubor rozhovorů, esejí, přednášek, korespondence, filmových scénářů a jiných textů z let 1967—1986. Jednotlivé texty tohoto výboru jsou rovněž rozepsány v bibliografii níže. Kniha je doplněna dokumentační částí (biografie, podrobná filmografie, bibliografie).
[více o knize na Nostalghia.cz]  [webová stránka knihy]

Tarkovskij, Andrej
Krása je symbolem pravdy
Camera obscura, Příbram 2011, 480 s. (vydání druhé, aktualizované)
ISBN 978-80-903678-5-2
Druhé aktualizované vydání souboru rozhovorů, esejí, přednášek, korespondence, filmových scénářů a jiných textů z let 1967—1986. Jednotlivé texty tohoto výboru jsou rovněž rozepsány v bibliografii níže. Kniha je doplněna dokumentační částí (biografie, podrobná filmografie, bibliografie).
[více o knize na Nostalghia.cz]  [webová stránka knihy]
Filmové scénáře a předlohy

Tarkovskij, Andrej - Končalovskij, Andrej
Andrej Rublev
Film a doba, 1964, s. 570-578.
[sken]
Úryvky z literárního scénáře přeložil Jiří Pittermann. Celý překlad textu vyšel v roce 1965 v časopise Světová literatura [viz níže].

Tarkovskij, Andrej - Končalovskij, Andrej
Pozvání do Kremlu
Kulturní tvorba, 1964, č. 52, s. 6-7.
[sken]
Úryvek z literárního scénáře Andreje Rubleva, přeložil Jiří Pittermann.

Tarkovskij, Andrej - Končalovskij, Andrej
Andrej Rublev
Světová literatura 2, 1965, s. 75–111
[celý text]
Literární scénář přeložil Jiří Pittermann. Podoba scénáře se poněkud odlišuje od výsledného filmu i od kratší verze, publikované o něco dříve ve Filmu a době (viz výše). Překlad
z ruského originálu Andrej Rubljov, publikovaného v časopise Iskusstvo kino č. 4, 1964, s. 139-200; č. 5, s. 125-158.

Tarkovskij, Andrej
Andrej Rublev
Film a doba, 1966, s. 607-608.
Fotografie z filmu a režisérova explikace.

Tarkovskij, Andrej
Bílý den
Film a doba 1974, č. 9, s. 517-519
Přeložila Galina Kopaněvová. Filmová novela, která byla předobrazem filmu Zrcadlo. Původní text Bielyj děň publikován v časopise Iskusstvo Kino 1970, č. 6, s. 109–114. Tentýž překlad zařazen ve výboru Krása je symbolem pravdy (2005) na s. 291-298 (2. vyd. 2011 na s. 301-308). Jiný český překlad (Martin Skořepa) vyšel jako samostatná příloha Zrcadla č. 2, 1989 (8 stran).

Tarkovskij, Andrej - Končalovskij, Andrej
Andrej Rubľov
Východoslovenské vydavateľstvo, Košice 1977, 174 s.
Z ruského originálu vydaného v Iskusstvo kino, Moskva 1964 přeložila do slovenštiny Marta Lesná. Doslov (s. 167-174) napsal Jiří Levý.

Tarkovskij, Andrej
Zrcadlo
In: Čtyři filmové povídky, Mladá fronta, edice Proud, Praha 1982, s. 197–229.
Český překlad (Jan Bernard) pořízený z montážních listů finální filmové verze, součást knižního vydání čtyř literárních předloh filmů z moskevských ateliérů (vedle Zrcadla byly do knihy zařazeny předlohy snímků Sviť, sviť, má hvězdo, Sto dní už nejsme děti a Červená kalina). Na stranách 230–247 je potom zařazen obsáhlý doslov Galiny Kopaněvové ke všem čtyřem filmům (A. Tarkovskému a filmu Zrcadlo se věnuje na stranách 236–242).
Další česká vydání: Světová literatura, č. 2, ODEON, nakladatelství krásné literatury a umění, Praha 1982, s. 52-77. - Identický překlad Jana Bernarda.

Tarkovskij, Andrej
Hoffmanniáda
(nerealizovaný filmový scénář)
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 299-340 (2. vyd. 2011 na s. 309-350).
Pro tento výbor přeložil (Iskusstvo kino, č. 8, 1976, s. 167-189) a podrobnými poznámkami opatřil Jiři Houdek. Zkrácenou verzi Hoffmanniády v překladu téhož autora otiskl časopis Film a doba, č. 11, 1989, s. 610-615.

Tarkovskij, Andrej
Koncentrát
(filmová povídka)
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 282-285 (2. vyd. 2011 na s. 291-294).
Napsáno při přijímacích zkouškách na katedru režie VGIKu v roce 1954. Nikdy nevznikl literární scénář, ani vlastní film (k tomu více viz článek Causa Koncentrát). Překlad z publikace Mariny Rostocké Andrej Tarkovskij. Počátek... a cesty, VGIK, Moskva, 1994, s. 27-31. Přeložil Miloš Fryš.

Tarkovskij, Andrej - Mišarin, Alexandr
Objednávka filmu Zpověď
(filmový záměr)
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 286-290 (2. vyd. 2011 na s. 295-299).
Pro nedostupnost úplného ruského originálu byl překlad proveden z angličtiny: Andrei Tarkovsky, William Powell (transl.), Natasha Synessiosova (transl.), Collected Screenplays (Sebrané scénáře, Faber & Faber, Londyn, zaři, 1999, s. 257-261). Přihlédnuto bylo alespoň ke dvěma stranam (s. 1 a s. 6, tedy poslední) ruského originálu, jež jsou dostupné na internetové adrese www.nostalghia.com. Přeložil Miloš Fryš.Filmově teoretické texty

Tarkovskij, Andrej
Mezi dvěma filmy
Divadlo, 1963, č. 2 (únor), s. 28–31
[celý text]

Překlad článku Meždu dvumja filmami, Kino, 1962, č. 11, s. 82-84.

Tarkovskij, Andrej
Když je film dokončen
Film a doba, 1964, č. 6, s. 344-349
[celý text]

Překlad z knihy Kagda film okončen vydané v Moskvě v roce 1964. Přeložený text se vztahuje k filmu Ivanovo dětství.

Tarkovskij, Andrej
O autorském filmu
Film a doba, 1971, č. 7, s. 344.
Podstatné pasáže z Iskusstvo kino 1971, č. 4 přeložila Božena Vaculíková. Alternativní český překlad kompletního ruského textu na Nostalghia.cz

Tarkovskij, Andrej
Zapečetěný čas
Camera obscura, Příbram, Svatá Hora 2009.
[o knize] [webová stránka knihy]
První kompletní vydání celé knihy v překladu Michala Petříčka, opatřené poznámkami, rejstříky, podrobnou bibliografií a filmografií.

Tarkovskij, Andrej
Zvěčnělý čas 1., 2.
Zrcadlo 3, 1990, s. 22-26; Zrcadlo 4, 1990, s. 33–38.
[celý text]
Podle originálu Zapěčatlennoje vremja, Vaprosy kinoiskusstva, č. 10, 1967, s. 79–102 přeložili -es- a -ms-. Tentýž překlad použit pod názvem Zapečetěný čas ve výboru Krása je symbolem pravdy (2005) na s. 148-165 (2. vyd. 2011 na s. 153-170).
Kratší výňatek z první části vyšel ve Sborníku textů k semináři filmů Andreje Tarkovského pořádaného kinem Svratka a Sdružením pro kulturu v Brně-Jundrově 20.-22. listopadu 1996 na s. 7-13 (překlad z Iskusstvo kino, 1967, č. 4, překladatel neuveden).

Tarkovskij, Andrej
Přednášky o filmové režii
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 190-247 (2. vyd. 2011 na s. 197-254).
Poprvé vyšlo v časopise Iskusstvo kino, 1990, č. 7, (s. 105-112), č. 8 (s. 103-113), č. 9 (s. 101-108), č. 10 (s. 83-91). Podle stenografického záznamu text pořídili Marija Čugunovová a Konstantin Lopušanskij. Text z 2. poloviny 70. let autorizoval Andrej Tarkovskij v roce 1981. Přeložil Miloš Fryš.

Další česká vydání:
Překlad Jana Bernarda z originálního magnetofonového záznamu vyšel v Informacích Rady Československých filmových klubů, č. 1, 1988, jako zvláštní příloha, s. I-XX, září-říjen 1987 pod názvem Z přednášek Andreje Tarkovského na Vyšších režijních kursech. Úryvky téhož překladu později publikovány i v časopisu Zrcadlo 2, 1989, s. 26-27 pod názvem Přednášky o režii.Eseje, přednášky, úvahy

Tarkovskij, Andrej
Andrej Rublev
Film a doba, 1966, s. 606-608.
[sken]
Podle neznámého ruského originálu.

Tarkovskij, Andrej
Tarkovskij hovoří o svém filmu
neznámý sborník (?), s. 112-114.
[celý text]
Několik myšlenek Andreje Tarkovského, které vznikly po dokončení a sestřihu Andreje Rubleva, na volných listech vytržených z (zatím) neznámého sborníku (s. 112-114)

Tarkovskij, Andrej
Úvahy o novém filmu
Film a doba, č. 12, 1977, s. 694-695.
Překladatel neuveden.

Tarkovskij, Andrej
F. Fellini
Zrcadlo 1, 1989, s. 12-13.
[celý text]
Podle ruského originálu Federico Fellini v časopise Iskusstvo kino č. 12, 1980, s. 158–160 přeložil Martin Skořepa.

Tarkovskij, Andrej
Úvaha o víře a naději
Zrcadlo 3, 1990, s. 4-5.
[celý text]
Podle The Economist, 14. 6. 1984 přeložil Jan Bernard. Tentýž překlad vyšel ve sborníku textů Andrej Tarkovskij k XIII. ročníku semináře ruských filmů ve Veselí nad Moravou 10.-12. listopadu 2006 (s. 1-2). Ve výboru Krása je symbolem pravdy (2005) je text publikován v překladu Miloše Fryše pod názvem Na cestě za vírou a svobodou na s. 186-187 (2. vyd. 2011 na s. 193-194).

Tarkovskij, Andrej
Slovo o Apokaplypse
Zrcadlo 4, 1990, s. 4-7.
[celý text]
Text přednášky přednesené v roce 1984 v londýnském kostele sv. Jana. Z časopisu Iskusstvo kino, 1989, č. 2, s. 96-100 přeložila Eva Soukupová. Samostatně vyšlo i jako neprodejný doprovodný tisk přednáškového cyklu Hledání hieroglyfu bytí, pořádaného sdružením Střed na okraji v letech 2004-2005. Text je zařazen i ve výboru Krása je symbolem pravdy (2005) na s. 176-182 (2. vyd. 2011 na s. 181-187).

Údaje o původním vydání z roku 1984 na Nostalghia.com. V roce 1989 vyšlo též jako součást knihy "Testaments by Andrei Tarkovsky". Údaje o vydání na Nostalghia.com

Tarkovskij, Andrej
Výpovědi
Film a doba 1992, č. 1, s. 2–7.
Výběr z výpovědí A. Tarkovského ve filmu Donatelly Baglivové Andrej Tarkovskij - básník filmu (Un Poeta Nel Cinema, Itálie 1983 - viz Filmy). Výpovědi byly přeloženy z ruštiny z původní zvukové stopy filmu s přihlédnutím k polskému překladu ve Filmu na swiecie, č. 363/364, 1989, s. 66–75. Přeložil Miloš Fryš.
Podruhé vyšlo pod titulem Básník filmu v knize Krása je symbolem pravdy (2005) na s. 168-175 (2. vyd. 2011 na s. 173-180).

Tarkovskij, Andrej
Za Vladimírem Vysockým
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 166-167 (2. vyd. 2011 na s. 171-172).
Redakční titul textu, který koluje na ruském internetu a jehož původní pramen ani titul se nepodařilo zjistit. Přeložil Miloš Fryš.Rozhovory

Tarkovskij, Andrej
O filmovém obrazu
Panorama 1980, č. 3, s. 24-31
Rozhovor s Olgou Surkovovou byl otištěn v časopise Iskusstvo kino, 1979, č. 3, s. 80-93. Tvoří i kapitolu knihy Kniha konfrontací. Tarkovskij 79 téže autorky, vydané nakladatelstvím Iskusstvo v Moskvě v roce 1991. Do Panoramy text přeložil Otakar Váňa.
Zkrácené znění v překladu Jana Svobody uveřejnila Televizni tvorba, č. 2, 1980, s. 121-130.
Nový překlad Miloše Fryše a Jaromíra Blažejovského je pod názvem Rozhovor s Olgou Surkovovou součástí knihy Krása je symbolem pravdy (2005) na s. 32-51 (2. vyd. 2011 na s. 33-52).

Tarkovskij, Andrej
Poslední rozhovor
Program pražského Filmového klubu, červen 1989, s. 9–11.
Český překlad Petra Janyšky z Le Figaro Magazine 26. října 1986. Předtím byl v Čechách k dispozici pouze překlad ruské cenzurované verze (Litěraturnaja gazeta č. 15, 8. dubna 1987) od Miloše Fryše pod názvem Krása jako symbol pravdy, který poprvé vyšel v Revolver revue 1987, č. 7 (jaro/léto). Poté jej publikoval i Paternoster 1987, č. 19, s. 76-80.

Další česká vydání:
Zrcadlo 1, 1989, s. 6-9. Na stránkách Zrcadla proběhlo zatím jediné srovnání obou verzí rozhovoru. Dále text vyšel ve Sborníku textů k semináři filmů Andreje Tarkovského v Brně 20.–22. listopadu 1996 (s. 14.-17, překlad Andrea Simanovová). Úryvek rozhovoru byl publikován i v programu pražské přehlídky filmů A. Tarkovského v kině Aero 23.–30. dubna 2001. Kniha Krása je symbolem pravdy (2005) přejímá na s. 140-145 (2. vyd. 2011 na s. 145-150) původní Janyškův překlad úplné verze rozhovoru z Le Figaro Magazine.

Tarkovskij, Andrej
Temné barvy nostalgie
Zrcadlo 5, 1991, s. 16-19.
[celý text]
Rozhovor s Hervé Guibertem, který byl pod názvem "Le noir coloris de la nostalgie" publikován v časopise Le Mond, 12. 5. 1983 přeložil Miloš Fryš.

Tarkovskij, Andrej
Rozhodnutí
Zrcadlo 5, 1991, s. 24-25.
[celý text]
Fragment rozhovoru z Film na swiecie č. 363-364, 1989,
s. 63-65 přeložil Miloš Fryš. Překlad zařazen i ve výboru Krása je symbolem pravdy (2005) na s. 183-185 (2. vyd. 2011 na s. 189-191).

Tarkovskij, Andrej
Rozhovor s Alexandrem Lipkovem
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 12-31 (2. vyd. 2011 na s. 13-31).
Rozhovor z února 1967 vyšel pod názvem Svědomí doby v publikaci Profese čili poslání (Moskva, 1991, s. 9-31). Přeložili Miloš Fryš a Jaromír Blažejovský.

Tarkovskij, Andrej
Rozhovor s Toninem Guerrou
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 52-60 (2. vyd. 2011 na s. 53-61).
Rozhovor vyšel v italskem časopise Panorama, č. 676, 3. dubna 1979, s. 160, 161, 164, 166, 169 a 170 pod titulem Tarkovskij v zrcadle. Rozhovor Tonina Guerry s Andrejem Tarkovským. Přeložili Miloš a Josef Fryšovi.

Tarkovskij, Andrej
Rozhovor s Glebem Panfilovem
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 61-95 (2. vyd. 2011 na s. 63-97).
V roce 1982 zaznamenala Olga Surkovová a pod názvem Italský dialog jej otiskl časopis Iskusstvo kino, 1995, č. 11, s. 186-208. Přeložil Miloš Fryš.

Tarkovskij, Andrej
Rozhovor s Jurrienem Roodem
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 96-98 (2. vyd. 2011 na s. 99-101).
Rozhovor byl publikován v angličtině (přeložili J. Rood a J. Quandt) ve sborníku editora Jamese Quandta Robert Bresson (Toronto, 2000, s. 580-582). Prvni třetina odpovědi je použita ve filmu De Weg naar Bresson (Cesta k Bressonovi, režie Jurrien Rood a Leo de Boer, Nizozemí, 1984) a je v tomto výboru přeložena z ruské originální zvukové stopy, kterou film rovněž obsahuje. Zbytek je přeložen z Quandtovy knihy Robert Bresson. Tento překlad byl poprvé publikován na Nostalghia.cz 29. června 2005. Přeložili Miloš Fryš a Petr Gajdošik.

Tarkovskij, Andrej
Rozhovor s Igorem Pomerancevem
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 99-105 (2. vyd. 2011 na s. 103-109).
Překlad Miloše Fryše pochází z materiálu archivu Všesvazoveho vědecko-výzkumného institutu filmového umění Goskina SSSR pro filmový tisk, kde vyšel jako materiál č. 64, Moskva 1990, s. 5-14 pod názvem Andrej Tarkovskij. Nikdy jsem se nesnažil být aktuální. Tento překlad byl poprve uveřejněn na Nostalghia.cz dne 8. dubna 2005.

Tarkovskij, Andrej
Rozhovor s Jerzym Illgem a Leonardem Neugerem
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 106-139 (2. vyd. 2011 na s. 111-143).
Přeloženo z úplného znění prvního vydání Interesuje mnie problem wewnętrznej wolnośći (Zajímá mě problém vnitřní svobody) ve čtvrtletníku Powiększenie č. 1/2 (25/26) 1987, s. 146-176, s ohledem na mírně zkrácený text z Iskusstvo kino, 1989, č. 2, s. 109-130 a nepatrně kratší verzi textu v polském měsíčníku Res Publica, červen 1987, č. 1, s. 138-160. Rozhovor byl původně natočen na magnetofonový pásek v ruštině ve Stockholmu 26. března 1985. Přeložili Miloš Fryš a Jaromír Blažejovský.Deníky a korespondence

Tarkovskij, Andrej
Deník 1970-1986
Větrné mlýny, Brno 1997, 547 s.
ISBN 80-86151-01-8
Do češtiny přeložil Marek Sečkař
První česká edice Tarkovského deníku. Fotografie, poznámky, rodokmen AT, filmografie. Ke knize je nutné připomenout článek Galiny Kopaněvové Poznámky k české edici deníku Tarkovského v časopisu Film a doba č. 3 (příloha) z roku 1998, kde autorka uvedla na správnou míru alespoň část chybných informací z knihy, které mnohdy také doplnila a obohatila. Viz též soubor recenzí knihy.

Tarkovskij, Andrej
Dopis otci
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 277-278 (2. vyd. 2011 na s. 285-286).
Překlad Miloše Fryše je pořízen z jediného úplného znění, které je zahrnuto ve francouzském výboru Andrei Tarkovski (Calmann-Levy, 1998) uspořádaném Larisou Tarkovskou. Text téhož dopisu v knize editora Felixe Medveděva Cena prozření (Kniga, 1990, s. 66-67) je podstatně krácen. (Jde o zmínky o režisérovi Sergeji Bondarčukovi, řediteli Goskina Jermašovi a podobně.) Ještě kratši verzi přineslo Zrcadlo 2, 1989, s. 7, přeloženou z časopisu Ogoňok, květen 1987 (Miloš Fryš).

Tarkovskij, Andrej
Neberte nám Rubleva
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 250-254 (2. vyd. 2011 na s. 257-261).
Redakčni titul dopisu Andreje Tarkovskeho řediteli Goskina Alexeji Vladimiroviči Romanovovi, napsany 7. 2. 1967. Poprve byl otištěn v knize Pavly Dmitrijevny Volkovove Arsenij a Andrej Tarkovští, Zebra E, Moskva 2004, s. 283-288. Přeložil Miloš Fryš. Tento překlad byl poprvé uveřejněn na Nostalghia.cz dne 1. 12. 2004.

Tarkovskij, Andrej
"Často na vás myslím...". Korespondence s Grigorijem Kozincevem
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 255-272 (2. vyd. 2011 na s. 263-280).
Poprvé uveřejněno v časopise Iskussto kino, 1987, č. 6, s. 93-105, kde ji redakčně připravila Valentina Georgijevna Kozincevová. Přeložil Miloš Fryš.

Tarkovskij, Andrej
Dopisy do Zóny
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 273-276 (2. vyd. 2011 na s. 281-284).
Vyšlo v Iskusstvo kino, 1990, č. 12, s. 62-64. Přeložil Miloš Fryš. V překladu Petra Gajdošíka byly Dopisy do Zóny poprve uveřejněny 15. 2. 2003 na Nostalghia.cz.

Tarkovskij, Andrej
Závěť
In: Krása je symbolem pravdy, Camera obscura, Příbram 2005, s. 277 (2. vyd. 2011 na s. 287).
Závěť přeložena z rozsáhlejšího članku Michaila Ilinskeho v listu Izvestija, 2. 4. 2004. Přeložil Miloš Fryš. Jiný překlad (Petr Gajdošík) byl uveřejněn na Nostalghia.cz 13. 4. 2004.


TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+