Bibliografie [AT jako autor] [knihy o AT]
Jiné bibliografie:
[Ruské bibliografie časopisu Kinograf]
+ Kinograf No. 2, 1996, s. 30-69. [ 17MB ]
+ Kinograf No. 15, 2004, s. 22-64. [ 52MB ]
[Nostalghia.com]
+ knihy
+ časopisy
+ o filmech
+ Kusmierczykova bibliografie
+ Korolewiczova bibliografie

+ skeny originálních ruských článků

[University of Pittsburgh]
+ Russian and Soviet Cinema
+ Andrey Tarkovsky
[ruská bibliografie na Artcon.ru]
[Tarkovsky - Movie community]
[Ústav slavistických a východoevropských studií]
+ v tematickém členění heslo Tarkovskij
[Španělská výběrová bibliografie]
Články o Andreji Tarkovském
Texty v češtině a slovenštině:

Soupis obsahuje články různých autorů, věnující se životu a dílu Andreje Tarkovského, texty, kde se toto téma výrazněji objevuje.Andrej Tarkovskij
Filmové aktuality, 1984, č. 16 (srpen), s. 12–13.
[sken]
Článek o Tarkovského rozhodnutí požádat v Itálii o azyl s odvoláním na několik zahraničních deníků, obsáhlejší citace Tarkovského provolání z Le Figaro z 11. 7. 1984.


Andrej Tarkovskij
Filmové aktuality, 1987, č. 19 (říjen), s. 24-28.
[sken]
Informace o polském překladu posledního rozhovoru Andreje Tarkovského s krátkou citací. Podle Corriere della Sera (Milan) z 13. 9. 1987.

Artěmjev, Eduard
Zapomenout na někoho takového nelze
Filmové listy - Salon. Zvláštní vydání literární přílohy Práva, červen 2006, s. 4-5.
Rozhovor Vítězslava Mikeše s Eduardem Artěmjevem, hostem 32. LFŠ v Uherském Hradišti v roce 2006.

Azmi, Jachja abd-el Rauf
Stalker
Informace Rady čs. filmových klubů 1984, č. 1, s. 18–21.
Část jedné kapitoly z dizertační práce "Čas jako vlastnost struktury a prostředek uměleckého výrazu", obhájené na moskevském VGIK v roce 1982.

Bartošek, Tomáš
Solaris
Filmový přehled 2001, č. 2, s. 44–45.

Bensch, S.
Poznámky o světové kinematografii
Film a doba 1973, s. 181.
Ukázky z rozhovoru herce Juri Jarveta pro polský časopis Ekran o práci na Solaris.

Bergman, Ingmar
O Andreji Tarkovském
Zrcadlo 1, 1989, s. 1.
Slavný citát o vnímání Tarkovského filmů jako zázraku, přeložen z knihy Mi i filmy Ade Tarkovskogo, (Iskusstvo, Moskva 1991, s. 8). Jiný překlad téhož textu (Andrea Simanovová) vyšel ve Sborníku textů k semináři filmů Andreje Tarkovského pořádaného kinem Svratka a Sdružením pro kulturu v Brně-Jundrově 20.-22. listopadu 1996, s. 4.

Bernard, Jan
Andrej Tarkovskij posledního období
Film a doba 1980, č. 2, s. 107-109.
[celý text]
Zkrácená verze vyšla v roce 1990 ve 4. čísle Zrcadla na
str. 107-109 pod názvem Zrcadlo.
Reedice celého textu vyšla v souboru autorových textů - Jan Bernard: Z šedé zóny, AMU 2010, s. 29–33

Bernard, Jan
Ivanovo dětství
In: J. Bernard: Z šedé zóny. Praha, AMU 2010, s. 34-35.
[celý text]
Původně lektorský materiál ke znovuuvedení filmu v síti čs. filmových klubů v roce 1989.

Bernard, Jan
Nostalgie
In: J. Bernard: Z šedé zóny. Praha, AMU 2010, s. 35-36.
[celý text]
Původně lektorský materiál pro Federaci čs. filmových klubů z let 1988/1989.

Blažejovský, J.
Země, nebe, zrcadlo. Poznámky o jedné polaritě ve filmech Andreje Tarkovského
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity, Theatralia et cinematographica, Q3 (2000), s. 125-130.

Blažejovský, J.
Od hořických pašijí k nové spiritualitě. Kinematografické cesty k vyjádření posvátna
Teologický sborník, roč. 8, č. 2 (2002), s. 7-19.

Blech, Richard
To je Andrej Tarkovskij
Kino 17, 1962, č. 22, s. 10.
Úryvky z rozhovoru a tiskové konference na MFF v Benátkách.

Brožek, L.
Andrej Rublev
Tvorba 1988, č. 23, s. 10.

Brůna, O.
Neopakovatelné chvíle
Kino 17, 1962, č. 18, s. 4–5.
Zápisky z besedy se scénáristy filmu Ivanovo dětství.

Ciel, Martin
Stalker
Film.sk, květen 2000, s. ?.
[celý text]

Čechová, Briana
Andrej Tarkovskij: Deník 1970-1986
Literární noviny 1998, č. 48, s. 15.
[sken]

Čerňajev, P.
Syn básnika
Film a divadlo 1987, č. 20, s. 28-29.

Čugunovová, Maria
Film - to je čin
Interpressfilm 1988, č. 12, s. 41-46.
Vzpomínky na přípravu, natáčení a byrokratické potíže při realizaci filmu Zrcadlo. Z časopisu Sovetskij ekran 1988, č. 7 přeložil -ov-. Publikováno i v časopisu Zrcadlo, č. 3 (1990),
s. 27-29 pod názvem Nejlepší by bylo, kdyby nelétala....

Fiala, M.
Třikrát s talenty - Vášeň tvorby
Kino 21, 1966, č. 4, s. 10.
[sken]
Reportáž ze setkání s A. Tarkovským při natáčení filmu Andrej Rublev.

Fila, Kamil
Jdi válečnou krajinou a dívej se na končící dětství
Cinepur č. 48, listopad 2006.

Foll, Jan
Tarkovského podobenství o bytí na cestě
Záběr, 1981, prosinec, s. 5.
[celý text]

Foll, Jan
Tarkovského skanzeny proti vykořeněnosti a beznaději
Mladá Fronta Dnes, leden 1998.
[celý text]

Francl, Gustav
Glosy
Film a doba, 1969, č. 8, s. 394.
[sken]

Frejlich, Semjon
1/2 století sovětského filmu
Film a doba, 1967, č. 11, s. 567-573. Na dvojstraně 572-573 fotografie z cenzurované pasáže Andreje Rubleva.
[sken]

Gajdošík, Petr
Student Andrej Tarkovskij
In: Andrej Tarkovskij. Sborník textů k XIII. ročníku semináře ruských filmů ve Veselí nad Moravou 10.-12. listopadu 2006 (s. 11-12).

Gajdošík, Petr
Andrej Rublev a česko(slovenský) divák
Doslov ke knize Roberta Birda Andrej Rublev (Praha, Casablanca 2007), s. 96–97.

Houdková, T.
Zemřel Andrej Tarkovskij
Film a doba 1987, č. 4, s. 226-228.

Houdková, T.
Rozhovor s Olegem Jankovským
Film a doba 1987, č. 8, s. 422-427.

Chuchma, Josef
Andrej Tarkovskij: Potřeba jíst ještě neospravedlňuje prostituci umění
Mladá fronta Dnes 10. 2. 1998, s. 19.
Recenze české edice Tarkovského deníku.

(ib)
Solaris
Filmový přehled 1973, č. 1.


Ivanovo dětství
Zpravodaj Československého filmu 1987, č. 14, s. 10.
Jen základní filmografické údaje ke znovuuvedení filmu.

Jankovskij, Oleg
Nostalgické vzpomínání Olega Jankovského (rozhovor)
Týdeník Televize, 199?.
[celý text]

Jaroš, Jan
Andrej Tarkovskij: Deník 1970-1986
Reflex 1998, č. 9, s. 54.
Recenze české edice Tarkovského deníku.

jn
Tarkovskij v Paříži
Záběr, 1978, č. 12, s. 1.
[sken]

Josephson, Erland
Rozhovor
Interpressfilm 1988, č. 7-8, s. 118-125.
[celý text]
Překlad rozhovoru z časopisu Positif, únor 1988, č. 324.

Josephson, Erland
On, jako nikdo jiný byl věrný svému poslání
Sborník textů k semináři filmů Andreje Tarkovského pořádaného kinem Svratka a Sdružením pro kulturu v Brně-Jundrově 20.-22. listopadu 1996, s. 5-6.

Jusov, Vadim
Tiché štěstí
Zrcadlo 5, 1991, s. 29-31.
[celý text]

Jusov, Vadim
Práca kameramana nebá byť zamestnaním, ale zaujatím
Filmové listy 25. 7. 2000, č. 4, s. 1-2.
[celý text]

-K.K.-
Válec a housle
Filmový přehled 1962, č. 11 (26. 3.), nestr.
Připojen překlad části článku J. Smelkova z Iskusstvo kino 8/61.

Kolář, Jan
Nostalgie & poznámky o Tarkovském
Cinepur č. 22, 2002, s. 42-45.

Kolář, Jan
Andrej Rublev / Jak zacházet s monstrem
Cinepur č. 50, březen 2007.
[webová verze]

Kopaněvová, Galina
Andrej Rublev podle Tarkovského a Končalovského
Film a doba, 1964, s. 447.

Kopaněvová, Galina
Pětkrát jinak (Andrej Tarkovskij)
Film a doba, 1967, č. 1, s. 37-38.
[sken]

Kopaněvová, Galina
Čemu nás učí Oceán (Poznámky o světové kinematografii)
Film a doba 1973, s. 389.
[celý text]

Kopaněvová, Galina
Poznámky o světové kinematografii
Film a doba 1974, s. 232-233.
Informace o natáčení filmu Zrcadlo. Několik citací z reportáže Ally Gerberovové, publikované v časopisu Sovetskij ekran 1974, č. 3.

Kopaněvová, Galina
Poznámky o světové kinematografii
Film a doba 1974, s. 247-249.
Krátká informace o natáčení filmu Zrcadlo.

Kopaněvová, Galina
Stalker - nový film Tarkovského
Film a doba, 1977, č. 8, s. 469-470.

Kopaněvová, Galina
Stalker
Filmový přehled 1981, č. 5, s. 29-30.

Kopaněvová, Galina
Alexandr Kajdanovskij
Záběr, 1981, č. 19, s. 5.
[sken]

Kopaněvová, Galina
Co zanechal Anatolij Solonicyn
Záběr, 1982, č. 18, s. 4.
[sken]

Kopaněvová, Galina
Doslov k Zrcadlu
In: 4 filmové povídky, Mladá fronta, 1982, s. 236-242.

Kopaněvová, Galina
Čtyřicátníci Olega Jankovského
Záběr, 1984, č. 1, s. 5.
[sken]

Kopaněvová, Galina
Alexandr Kajdanovskij a jeho seberealizace
Film a doba 1987, č. 5, s. 261–267.

Kopaněvová, Galina
Ivanovo dětství. K znovuuvedení filmu
Záběr, 1987, č. 21, s. 5.
[sken]

Kopaněvová, Galina
Cesta Tarkovského k Oběti
Záběr, 1989, č. 21, s. 4.
[sken]

Další vydání textu: Andrej Tarkovskij. Sborník textů k XIII. ročníku semináře ruských filmů ve Veselí nad Moravou 10.-12. listopadu 2006 (s. 24-25).

Kopaněvová, Galina
Zrcadlo
Filmový přehled 1990, č. 4, s. 29-30.

Kopaněvová, Galina
Andrej Tarkovskij. Zázrak, který trvá
Lidové noviny (příloha Národní 9), 19. 3. 1992, s. 3.

Kopaněvová, Galina
Martyrolog Andreje Tarkovského
Informace Rady čs. filmových klubů 1993, č. ?, s. 25–31.
[celý text]

Kopaněvová, Galina
Poznámky k české edici deníku Tarkovského
Film a doba, 1998, č. 3 (příloha, 8 s.)
[sken]

Kopaněvová, Galina
Oceán jako zrcadlo sebepoznání
Filmové listy, Projekt 100-2001, s. 52-55.
[celý text]
Další vydání textu: Andrej Tarkovskij. Sborník textů k XIII. ročníku semináře ruských filmů ve Veselí nad Moravou 10.-12. listopadu 2006 (s. 26-31).

Kopaněvová, Galina
Nostalgie podle Tarkovského
Filmové listy, Projekt 100-2001, s. 40-42.
[celý text]
Další vydání textu: Andrej Tarkovskij. Sborník textů k XIII. ročníku semináře ruských filmů ve Veselí nad Moravou 10.-12. listopadu 2006 (s. 18-21).

Kopaněvová, Galina
Apoštol pokory
Filmové listy, Projekt 100-1999, s. 38-41.
[celý text]
Další vydání textu: Andrej Tarkovskij. Sborník textů k XIII. ročníku semináře ruských filmů ve Veselí nad Moravou 10.-12. listopadu 2006 (s. 32-35).

Kopaněvová, Galina
Otázky komplikované odpověďmi
Filmové listy, Projekt 100-2007.
Další vydání textu: Andrej Tarkovskij. Sborník textů k XIII. ročníku semináře ruských filmů ve Veselí nad Moravou 10.-12. listopadu 2006 (s. 39-41).

Kopaněvová, Galina (gk)
Zrcadlo
Filmový přehled, 2007, č. 4, s. 23-24. Filmografie Andreje Tarkovského s. 24, 34 (zprac. M. Fikejz).

Kovář, Dušan
Oleg Jankovskij v divadle, ve filmu a v televizi
Záběr, 1981, č. 15, s. 8.
[sken]

Král, Petr
Tarkovskij neboli hořící dům
Iluminace 3, roč. 9, 1997, s. 21-43.
Poprvé vyšlo v zahraničí jako La maison en feu. Sur Andrei Tarkovski [Hořící dům. O Andreji Tarkovském] Positif, č. 304, červen 1986, s. 16-23. První české vydání vyšlo ve zkrácené verzi ve Svědectví, č. 91, 1990, s. 258-268.
V letech 1995–1996 byl text publikován také v anglickém překladu Kevina Windlea pod názvem "Tarkovsky, or the Burning House" v "Slavic and East European Performance" 15. 3. 1995, s. 51-57; 16. 1. 1996, s. 51-57; 16. 2. 1996, s. 50-56. Tento překlad ale vycházel ze zkrácené verze ve Svědectví.

Lothwall, Lars-Olof
Pálili jsme dům
Zrcadlo 2, 1989, s. 16-20. Přel. -ab-.
[celý text]

Macek, V.
Stalker
Film a divadlo 1982, č. 9, s. 18-19.

Marcelli, M.
Medzi nostalgiou a absurditou: pohl'ad
Iluminace 2000, č. 2 (38), s. 141–143.

Milota, Karel
Deník 1970-1986
Literární noviny 1998, č. 2, s. 16.
[sken]


Oběť
Záběr, 1988, č. 26, příloha FFP - zima 1989, s. 2.
[sken]

Oběť
Zrcadlo 1, 1989, s. 16-17.
[celý text]
Přeložil Martin Pokorný, autor ani zdroj neuvedeni.


Památce Andreje Tarkovského
Filmové aktuality, 1987, č. 2 (leden), s. 14.
[sken]
Nekrolog, překlad z Sovetskaja kultura, 1986, č. 1 (1. 1.).

Petříček, M. jr.
Nostalgie v čase exilu
Iluminace 2000, č. 2 (38), s. 144–146.

Pilátová, A. - Pilát, J.
O nich, o vás, o nás - a přece se ozývají
Kino 17, 1962, č. 22, s. 4.
O mladých sovětských filmařích, krátce i o filmu Ivanovo dětství.

Povolání: Stalker
Program kina Ponrepo, červen 2002, s. 4-11.
[celý text]
[náhled programové brožurky]

Prokopová, Alena
Zrcadlo
Film a doba, 1990, č. 7, s. 406-408.
[celý text]

RS
Nostalgie
Filmový přehled 1998, č. 4, s. 15-16.

Řekli o Tarkovském
In: Andrej Tarkovskij. Sborník textů k XIII. ročníku semináře ruských filmů ve Veselí nad Moravou 10.-12. listopadu 2006 (s. 8-11).
Výňatky z knihy O Tarkovskom - vospominanija v dvuch knigach (Dedalus, Moskva 2002) přeložila a uspořádala Galina Kopaněvová.

Schlegel, Hans-Joachim
Transcendence autentičnosti. O dokumentárních prvcích u Andreje Tarkovského a Alexandra Sokurova
In: Podvratná kamera, Hans-Joachim Schlegel (ed.), Malá Skála, Praha 2003, s. 143-150.
[celý text]

Skořepa, Martin
Stalker
Zrcadlo 2, 1989, s. 13.
[celý text]

Sokurov, Alexandr
Osamocený hlas člověka
Zrcadlo 1, 1989, s. 22-23.
[celý text]

Soukup, Petr
Nostalgie
Zrcadlo 4, 1990, s. 25-28.
[celý text]

Soukup, Petr
Stalker
In: Duchovní film. Sborník textů ke stejnojmennému cyklu filmů, uvedenému na 20. letní filmové škole v Uherském Hradišti v červenci 1994.
[webová verze]

Soukup, Petr
Nostalgie
In: Duchovní film. Sborník textů ke stejnojmennému cyklu filmů, uvedenému na 20. letní filmové škole v Uherském Hradišti v červenci 1994.
[webová verze]
Další vydání textu: Andrej Tarkovskij. Sborník textů k XIII. ročníku semináře ruských filmů ve Veselí nad Moravou 10.-12. listopadu 2006 (s. 21-23).

-sp-
Oběť
Filmový přehled 1989, č. 7, s. 17-18.

Strugackij, Arkadij
Ako som ho poznal
Sovětská literatura 1988, č. 1, s. 188 an.

Strugackij, Arkadij
Vzpomínky
Zrcadlo 1, 1989, s. 18-19.
[celý text]

Suchánek, Vladimír
Vzlety do hlubin
Zrcadlo 3, 1990, s. 12-14.
[celý text]

Suchánek, Vladimír
Oběť - velké dílo poetického filmu (autorská konfese)
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Litterarie - Theatralia - Cinematographica 1991.

Suchánek, Vladimír
Naděje jako součást mystagogie, eschatologické a soteriologické koncepce filmů Andreje Tarkovského
Acta Universitatis Palackianae Olomucensis, Facultas philosophica, Philosophica – aesthetica 18, 1999, s. 53–68.

Suchánek, Vladimír
Topografie transcendentních souřadnic filmového obrazu
Univerzita Palackého v Olomouci, Olomouc 2002. Kapitoly o filmech Andreje Tarkovského na str. 177–238.
[recenze knihy na Nostalghia.cz]
Na Nostalghia.cz je k dispozici internetová verze kapitol o Andreji Tarkovském po názvem Souhvězdí touhy

Suchánek, Vladimír
Stalker. Několik poznámek k filmu
In: Andrej Tarkovskij. Sborník textů k XIII. ročníku semináře ruských filmů ve Veselí nad Moravou 10.-12. listopadu 2006 (s. 35-39).

Suchánek, Vladimír
Dvanáct andělů pro Andreje Tarkovského
In: Archanděl Michael. Dynamický obhájce života. Vhled do života andělů, Refugium, Olomouc 2009, s. 143-191.

Škapa, Ivan
Rozum
Záběr, 1981, prosinec, s. 5.
[celý text]
Text byl později publikován také v časopisu Zrcadlo 5, 1991,
s. 14-15.

Šmídová, E.
Proč právě Rubleva?
Kino 19, 1964, č. 12, s. 4.


Tarkovskij Andrej
Filmové aktuality, 1985, č. 18 (srpen), s. 15.
[sken]
Článek o dokončení filmu Oběť, obsáhlejší popis děje z Corriere della Sera z 20. 8. 1985.

-bv- [Vaculíková, Božena]
Glosy
Film a doba, 1970, č. 11, s. 622.
[sken]

-bv- [Vaculíková, Božena]
Poznámky o světové kinematografii (7)
Film a doba 1971, č. 7, s. 344.
Poznámky o autorském filmu. Překlad částí článku Andreje Tarkovského z časopisu Iskusstvo kino 1971, č. 4.

-bv- [Vaculíková, Božena]
Poznámky o světové kinematografii (8)
Film a doba 1971, č. 8, s. 448b (4. strana kuléru).
Překlad částí rozhovoru s Andrejem Tarkovským o Solaris pro Sovětskij ekran 1971, č. 3.

(vmk)
Andrej Rublev
Filmový přehled 1973, č. 15.
Faktografické údaje o filmu. Převzal také Filmový informační bulletin 1973, č. 22, s. 8–9.

Wenders, Wim
Vnímání pohybu
In: W. Wenders, Dech andělů, Aurora, Praha 1996, s. 178-180. Přel.: Milan Doinel.
[celý text]

Zolotusskij, I.
Návrat
Program pražského Filmového klubu, červen 1989, s. 6–9.
Překladatel uveden jako -ar-. Předtím publikováno v Interpressfilm 9/1987.

Zorkij, Andrej
Zemská přitažlivost
Informace Rady čs. filmových klubů 1983, s. 59–66.
[celý text]
Překlad části článku z časopisu Sovětský ekran 1982, č. 7.

Zrzavý, J.
Zrcadlo nostalgické oběti Andreje Tarkovského
Lidové noviny 7. 1. 1998, s. 13.

Zvoníček, Petr
Vždy jiný Anatolij Solonicyn
Záběr, 1978, č. 5, s. 4.
[sken]

TOPlist
© 2001-2016 Nostalghia.cz
Petr Gajdošík  © 2001–2016
nostalghia(zavinac)nostalghia.cz


Prezentace na síti Facebook a G+